This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Förlängning av omställningsstöd samt stöd till enskilda näringsidkare

I juni i år införde regeringen en tillfällig stödinsats för företag som drabbats av minskad omsättning under Corona-krisen mellan mars och april månad 2020. Med anledning av pandemins fortsatta skadeverkningar föreslås att omställningsstödet ska utökas till att även omfatta perioderna maj till juli 2020. Regeringen har även föreslagit att enskilda näringsidkare ska få ett stöd som liknar omställningsstödet.

Omställningsstöd till företagare

Syftet med omställningsstödet är att göra det möjligt för företag att hantera krisen och samtidigt möjliggöra en omställning och anpassning av företagets verksamhet. Det står nu klart att flera företag drabbats hårt under maj, juni och juli månad, inte minst företag som bedriver säsongsverksamhet. Regeringen har därför föreslagit att stödet ska förlängas med ytterligare tre månader.

Varje månad varierar i förutsättningar för att få beviljat stöd. För att få beviljat stöd för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För beviljat stöd för juni och juli månad krävs ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

Såsom tidigare skett ges omställningsstödet med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj-juli 2020. För maj månad ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för juni och juli månad ges stödet med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft snarast möjligt. Eftersom stödet nu utökas till en ny period måste förslaget först godkännas av EU-kommissionen innan det kan tillämpas.

Ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare

Även enskilda näringsidkare har drabbats ekonomiskt hårt av pandemin, inte minst inom kultursektorn och besöksnäringen. Dessa enskilda näringsidkare har inte kunnat dra nytta av de stödåtgärder som hittills har presenterat och därför föreslår regeringen ett stöd som bär likheter med omställningsstödet.

En enskild näringsidkare kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet med förutsättningen att den enskilda näringsidkaren bland annat hade en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019. Stödet är uppdelat i tre stödperioder; mars-april 2020, maj 2020 och juni-juli 2020.

För att få beviljat stöd krävs att nettoomsättningen för;

  • mars-april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen jämfört mot mars-april 2019,
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen jämfört mot maj 2019,
  • juni-juli understeg 50 procent av nettoomsättningen jämfört med juni-juli 2019.


Den enskilda näringsidkaren kan totalt få ett stöd om 120 000 kronor fördelat på respektive stödperiod.

Stödet till enskilda näringsidkare är ännu inte fastställt och förslaget ska inom kort skickas ut på remiss.

Fredrika Hörlin
Göteborg, Stockholm

Fredrika
Hörlin

Advokat / Partner

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss