This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Konkursanbud – Bilskrotningsverksamhet i Göteborg

Mölndals Bildemontering Aktiebolag, 556305-5481, försattes i konkurs den 7 november 2023.

Bolagets verksamhet har bestått i att bedriva bilskrotning med demontering och skrotning av bilar samt försäljning av nya och begagnade bil- och motorcykeldelar. Verksamheten har bedrivits under namnet ”Mölndals Bildemontering” från förhyrda lokaler på Kryptongatan 12 i Mölndal. Bland tillgångarna finns bland annat varulager, lokalhyres- och arrendeavtal och inventarier.

Anbud ska lämnas skriftligen och vara konkursförvaltningen tillhanda senast tisdagen den 12 december 2023, kl. 12.00. Anbud kan lämnas per e-post till biträdande jurist Alexandra Thörnroos, alexandra.thornroos@wahlinlaw.se, eller skickas per post till följande adress:

Konkursboet efter Mölndals Bildemontering Aktiebolag
c/o Wåhlin Advokater AB
Att. Alexandra Thörnroos
Östra Hamngatan 5
411 10 Göteborg

Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att i förtid avbryta anbudsförfarandet.

Anbudsunderlag avseende rörelsen innefattande bl.a. förteckningar över egendom, information om försäljningsvillkor, tider för visning samt anbudsinstruktioner, kan hämtas via följande länk:

Anbudsunderlag: Anbudsunderlag inklusive bilagor

För eventuell ytterligare information, kontakta Alexandra Thörnroos på telefon 0704-99 24 76 eller via e-post.

Advokat Patric Lundin
Wåhlin Advokater AB
Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg
0768- 49 11 88
patric.lundin@wahlinlaw.se

Läs mer om Wåhlin Advokater Instagram
Läs mer om Wåhlin Advokater LinkedIn

Patric Lundin
Göteborg, Stockholm

Patric
Lundin

Advokat / Partner

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss