Andreas har lång och gedigen bakgrund som affärsjuridisk rådgivare med särskild inriktning mot entreprenadjuridik och fastighetsrättsliga frågor. De entreprenadinriktade ärendena rör dels tvistelösning, d.v.s. förhandlingar och processer i allmän domstol och skiljeförfaranden, dels rådgivning vid genomförande av entreprenadprojekt. Andreas har särskilt stor erfarenhet avseende fastighetsutveckling och alla de moment som aktualiseras vid utveckling av råmark till bostäder och kommersiella fastigheter, d.v.s. från förvärv av mark och detaljplaneprocessen till upphandling och projektgenomförande. Andreas anlitas även som skiljeman och som ordförande i överbesiktningsnämnder.

Kompetens

, ,

Branscher

Erfarenhet

Advokatfirman Wåhlin 2020-
Bolagsjurist vid Midroc Europe AB 2014-2020
Foyen Advokatfirma 2002-2014
Huddinge tingsrätt 2000-2002

Utbildning

Jur.kand., Lunds Universitet, 2000
Université Jean Moulin Lyon III, 1997-1998

Språk

Svenska, engelska, franska