This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Andreas
Magnusson

Advokat / Partner Malmö

Andreas har lång och gedigen bakgrund som affärsjuridisk rådgivare med särskild inriktning mot entreprenadjuridik och fastighetsrättsliga frågor. De entreprenadinriktade ärendena rör ofta tvistelösning, d.v.s. förhandlingar och processer i allmän domstol och skiljeförfaranden, eller rådgivning vid genomförande av entreprenadprojekt. Andreas leder byråns entreprenadrättsgrupp. Han har särskilt stor erfarenhet avseende fastighetsutveckling och de moment som aktualiseras vid utveckling av råmark till bostäder och kommersiella fastigheter, d.v.s. från förvärv av mark och detaljplaneprocessen till upphandling och projektgenomförande. Andreas anlitas även som skiljeman och som ordförande i överbesiktningsnämnder.

Meriter

Erfarenhet

 • 2020 -
 • Partner, Wåhlin Advokater
 • 2014 - 2020
 • Bolagsjurist vid Midroc Europe AB
 • 2002 - 2014
 • Foyen Advokatfirma
 • 2000 - 2002
 • Huddinge tingsrätt

Utbildning

 • 1999
 • Jur.kand., Lunds Universitet
 • 1997-1998
 • Université Jean Moulin Lyon III

Medlemskap

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska
Franska

Övrig information

Författare till artiklarna

Juridisk Tidskrift 2014/15 nr 2, s. 307 - Allriskansvaret vid entreprenadavtal. Vems risk?
Juridisk Tidskrift 2022/23 nr 1, s. 12 - Löpande räkning: Är priset avtalat eller finns utrymme för att bedöma prisets skälighet?
Juridisk Tidskrift 2023/24 nr 2 - Fel i AB 04

Mångårig erfarenhet och bred kompetens

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Visa alla medarbetare