This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Björn
Sahlin

Senior Counsel / Advokat Göteborg

Björn är specialiserad inom fastighetsrätt samt hyres- och bostadsrätt. Han biträder vid bildande av bostadsrättsföreningar, med bland annat framtagande av kostnadskalkyler och ekonomiska planer. Björn bistår även i hanteringen av samtliga föreningsrättsliga frågor samt i de frågor som uppkommer vid upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätter. Björn företräder såväl fastighetsägare och exploatörer som föreningar och hyresgäster. Detta gäller även olika typer av tvister i allmän domstol och hyresnämnd.

Björn har ett stort engagemang för idrott och ideella föreningar och är aktiv styrelseledamot. Dessutom är han förbundsjurist för Svenska Konståkningsförbundet.

Björn är av Boverket godkänd och certifierad som intygsgivare för bostadsrättsföreningars kostnadskalkyler och ekonomiska planer.

Meriter

Erfarenhet

 • 2024 -
 • Senior Counsel / Advokat, Wåhlin Advokater
 • 2006 - 2023
 • Partner, Wåhlin Advokater
 • 1999 - 2006
 • Sveriges BostadsrättsCentrum
 • 1988 - 1999
 • Promark
 • 1985 - 1988
 • Sveriges BostadsrättsCentrum
 • 1982 - 1985
 • Svenskt näringsliv
 • 1980 - 1982
 • Förvaltningsrätten i Göteborg

Utbildning

 • 1980
 • Jur. kand., Lunds Universitet

Medlemskap

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska
Engelska
Tyska

Övrig information

Ordförande i Svenska Konståkningsförbundets disciplinnämnd
Av Boverket utsedd intygsgivare för Bostadsrättsföreningars ekonomiska planer
Diverse styrelseuppdrag

Affärsområden

Mångårig erfarenhet och bred kompetens

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Visa alla medarbetare