Björn är specialiserad inom fastighetsrätt samt hyres- och bostadsrätt. Han biträder vid bildande av bostadsrättsföreningar, med bland annat framtagande av kostnadskalkyler och ekonomiska planer. Björn bistår även i hanteringen av samtliga föreningsrättsliga frågor samt i de frågor som uppkommer vid upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätter. Björn företräder såväl fastighetsägare och exploatörer som föreningar och hyresgäster. Detta gäller även olika typer av tvister i allmän domstol och hyresnämnd.

Björn har ett stort engagemang för idrott och ideella föreningar och är aktiv styrelseledamot. Dessutom är han förbundsjurist för Svenska Konståkningsförbundet.

Björn är av Boverket godkänd och certifierad som intygsgivare för bostadsrättsföreningars kostnadskalkyler och ekonomiska planer.

Kompetens

,

Branscher

Erfarenhet

Advokatfirman Wåhlin 2006-
Sveriges BostadsrättsCentrum 1999-2006
Promark 1988-1999
Sveriges BostadsrättsCentrum 1985-1988
Svenskt näringsliv 1982-1985
Förvaltningsrätten i Göteborg 1980-1982

Utbildning

Jur. kand., Lunds Universitet, 1980

Språk

Svenska, engelska, tyska

Övrigt

Förbundsjurist Svenska Konståkningsförbundet
Ordförande i Svenska Konståkningsförbundets disciplinnämnd
Av Boverket utsedd intygsgivare för Bostadsrättsföreningars ekonomiska planer
Diverse styrelseuppdrag