This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Nyheter

Wåhlin Advokater växer i Malmö – Jonas Månsson

Jonas Månsson

Miljörättsexperten Jonas Månsson ansluter till Wåhlin Advokater som partner vid Malmökontoret. Genom den strategiska rekryteringen inom miljörätt stärker vi vårt erbjudande ytterligare

Jonas kommer närmast från egen verksamhet och har lång och bred erfarenhet av miljörätt med fokus på vattenrätt, miljöfarlig verksamhet samt tillsyns- och tillståndsprövning. Jonas har även lång erfarenhet av speciell fastighetsrätt, bl.a. fastighetsbildning, expropriation, anläggnings- och ledningsrätt. Klienterna återfinns bland jord- och skogsägare samt i fastighetsbranschen och i energiproducerande branscher. Jonas är frekvent anlitad som föreläsare inom sina områden och har ett särskilt intresse för frågor som rör intrångsersättning och ersättning för miljöskada.

Vi är mycket glada att välkomna Jonas Månsson till firman. Genom rekryteringen inom miljörätt stärker vi vårt erbjudande ytterligare. Jonas har lång erfarenhet i både juridiska och strategiska frågor. Han erbjuder rådgivning inom miljörättens alla områden och biträder både privata och offentliga aktörer. Jonas gedigna branschkunskaper och stora erfarenheter stärker firman i stort och rekryteringen är ett viktigt och strategiskt tillskott till vårt redan starka och växande team i Malmö.

Mikael Palm Andersson, VD, Wåhlin Advokater

Läs mer LinkedIn

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss