Bolagsrätt

All affärsverksamhet drivs i någon form av sammanslutning. Vi vägleder dig genom de bolagsrättsliga och föreningsrättsliga lagarna.

I Sverige drivs de flesta näringsdrivande verksamheter som aktiebolag men vi har även kunskap om handelsbolag, enkla bolag, ideella och ekonomiska föreningar samt stiftelser.

Vår rådgivning inom bolagsrätt innefattar bland annat:

• Bildande av bolag, förening eller stiftelse
• Anskaffande av kapital såsom till exempel emission
• Utgivande av konvertibler, nya aktier, optioner
• Ägarfrågor innefattande upprättande av alla typer av aktieägaravtal och andra kompanjonsavtal
• Biträde som ordförande eller sekreterare vid bolagsstämma eller föreningsstämma
• Deltagande som styrelseledamot
• Upprättande av styrdokument för styrelse såsom VD-instruktion och arbetsordning
• Omstrukturering och koncernfrågor
• Kapitaltäckningsfrågor såsom regelverket kring kontrollbalansräkning
• Styrelseansvarsfrågor
• Upplösning av ägar- och medlemskap